Hemtjänst

Nu ett inlägg som vänder sig till er som känner någon i Norrköping som behöver hemtjänst. Som anhörig förstår man hur svårt det kan vara att återanpassa livet när en närstående blir sjuk eller skröplig och behöver noggrann uppmärksamhet och övervakning. Kanske har du en förälder med Alzheimers sjukdom vars minne har försämrats så att hon nu behöver tillsyn dygnet runt. Det kanske till och med är din make som behöver hemvård när han återhämtar sig från en operation eller en olycka som orsakat tillfällig oförmåga. Hemtjänst ger direkt omsorg dygnet runt till dem som behöver det genom att befria familjemedlemmarna från de dagliga bördorna och låta dem fokusera på det som är viktigt.

Hemtjänst är både ett alternativ till att bo på ett vårdhem och ett alternativ för dem som behöver omedelbar hjälp som de ännu inte fått plats på ett boende med assistans. Hemtjänst skiljer sig från ledsagarservice, äldreomsorg eller hushållsarbete eftersom den erbjuder engagerade vårdgivare dygnet runt. Hemtjänst skiljer sig också från hospice eftersom den kan tillhandahållas i alla stadier av sjukdomen, inte bara nära döden.

Hemvårdsföretagen samarbetar med familjerna för att bedöma deras behov och önskemål när det gäller stödtjänster. Det kan till exempel handla om hjälp med aktiviteter i det dagliga livet (ADL). ADL är uppgifter som de flesta människor gör utan att tänka på dem, t.ex. att bada, klä sig eller äta sig själv. Hemtjänstpersonal kan också ge personlig omvårdnad utöver vad man kan förvänta sig av en hushållerska. Hemtjänstpersonalen kan hjälpa människor att bada, klä och sköta sig själva, laga mat eller använda badrummet. Hemtjänstpersonal kan också hjälpa till med mediciner, övervaka vitala tecken och medicinsk utrustning, t.ex. syrgasbehållare eller diabetesartiklar. Hemtjänstpersonalen är utbildad i grundläggande medicinsk vård om det behövs.

Hemvårdsföretagen tillhandahåller anställda med en bakgrundskontroll så du vet att den som kommer inte är kriminell.

Gallring hemma i Borås

Är det inte underbart att vädret är så bra som det är i Borås, men det har det dåliga med sig att ogräs och sly växer okontrollerat. Jag har vänt mig till ett företag som hjälper till med gallring och det var bra, för det var den hjälp jag så väl behövde. Jag ska nu prata med er om detta med gallring, och ni kan läsa mer här sen när ni läst klart inlägget. Den gallring som jag fick var en gallring av ogräs och buskar. Gallringen gjorde det möjligt för solen att komma in mellan träden, så att min trädgård såg bra ut. Gallringen skedde med en traktor – eller kallas den strimmer? I samband med denna gallring har jag sett att det finns många olika typer av sätt som jobbet kan genomföras på.

Jag ska nu fortsätta att skriva om gallring av ogräs och buskar. Det har varit roligt att få hjälp med att gallra i min trädgård för då har jag fått hjälp av professionella människor som gör detta varje dag. De har använt sin egen utrustning när de gjort gallringen, vilket innebär att det har gått snabbt, vilket är det är bra eftersom gallring är ett arbete som tar ungefär fem timmar. Jag har gallrat min trädgård under april månad, och nu är vi i mitten av augusti och det har varit fantastiskt hela sommaren att sitta i solen och njuta av att här blivit gallrat. Så nu ska ni sätta på kaffet och gå ut och njuta av vädret och behöver ni hjälp med gallring ska ni ringa ett gallringsföretag. Gallringen ger nytt liv i trädgården och får det att se så trevligt ut.