Återvinning är viktig

Hej, jag vet ju att många av er tycker det är viktigt med miljön och moder jord och därför kommer jag att skriva ett inlägg om hur viktig återvinning är.

Återvinning är inte bara bra för miljön, utan det är också ett effektivt sätt att spara pengar. I Sverige kostar det cirka 1,5 miljarder kronor per år att ta hand om all avfall som produceras. Detta innebär att det finns mycket pengar att spara genom en effektiv återvinning.

Enligt statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) så återvanns cirka 11 kg avfall per person i Sverige under 2016. Detta är en ökning från 8,5 kg per person år 2012. Dock så finns det fortfarande mycket förbättringar som kan göras. I andra länder, som till exempel Norge och Danmark, så återvinner man betydligt mer avfall. Detta visar att det finns potential för ökad återvinning i Sverige.

Det finns flera olika skäl till varför man ska återvinna. En av anledningarna är att det är bra för miljön. Genom att återvinna så minskar man på mängden avfall som skickas till deponier och förbränningsanläggningar. Detta innebär mindre koldioxidutsläpp och en minskad belastning på naturen.

En annan anledning till varför man ska återvinna är att det är ett effektivt sätt att spara pengar. Som nämnts tidigare så kostar det cirka 1,5 miljarder kronor per år att ta hand om all avfall som produceras i Sverige. Det är inte så lite. Jag bor nere i södra Sverige, mitt emellan Karlshamn och Ronneby och här finns det flera anläggningar man kan åka till för att återvinna. Det finns även olika företag som har specialiserat sig på detta som kan erbjuda uthyrning av containrar så man kan slänga och sortera hemma och de kan även komma hem till en och ta hand om avfall om man inte har möjlighet att göra det själv.